Ανακαίνιση

Ανακαίνιση

    Είναι η κατοικία σας παλιά; Επιθυμείτε μια αλλαγή; Σας προτείνουμε λύσεις που βασίζονται στις δικές σας ανάγκες. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται με την χρήση εξουσιοδοτημένων συνεργείων, δίνοντας έμφαση τόσο στην ποιότητα των υλικών κατασκευής, όσο και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Επίσης μέσω αυτής σας δίνεται η ευκαιρία του ελέγχου του ακινήτου όσον αφορά πιθανές πολεοδομικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα συζητηθούν μαζί σας με σκοπό την εξεύρεση λύσεων βασισμένες στις ανάγκες σας.
 

Συχνές Ερωτήσεις

1Τι είναι ανακαίνιση;
Είναι ο τρόπος, εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές και τεχνοτροπίες, ανανέωσης του παλιού σε νέο ή ανάδειξης αυτού.
2Πότε απαιτείται η ανακαίνιση;
Η παλαιότητα είναι ένας από τους κυριότερους λόγους που οδηγεί στην ανακαίνιση. Η παλαιότητα καθιστά το σπίτι δαπανηρό και μία ανακαίνιση μπορεί μέσα από την ενεργειακή αναβάθμιση να το κάνει σύγχρονο και οικονομικό.
3Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί κατά την ανακαίνιση;
• Ραντεβού στον χώρο σας και δημιουργία προτάσεων ανακαίνισης. • Προϋπολογισμός έργου και προγραμματισμός χρονοδιαγράμματος. • Μελέτη έργου. • Έκδοση απαιτούμενων αδειών (ΕΕΔΜΚ, άδεια κατάληψης πεζοδρομίου για συλλογή μπαζών κλπ.) • Υλοποίηση εργασιών.
4Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ανακαίνισης;
Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει τις αισθητικές και λειτουργικές αλλαγές και τον επιθυμητό οικονομικό προϋπολογισμό αλλά και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών κατόπιν συνεννόησης με την εταιρείας μας.
5Η ανακαίνιση χωρίζεται σε εσωτερική και εξωτερική. Τι αφορά η εξωτερική ανακαίνιση;
Η εξωτερική ανακαίνιση αφορά την αισθητική ανανέωση του εξωτερικού χώρου, όπως η αναμόρφωση του κήπου ή ο χρωματισμός του κτιρίου, αλλά και στην αναβάθμιση του κτιρίου από ενεργειακής άποψης, όπως για παράδειγμα η εξωτερική θερμοπρόσοψη και η αντικατάσταση κουφωμάτων.
6Τι αφορά η εσωτερική ανακαίνιση;
Η εσωτερική ανακαίνιση αποσκοπεί στην ανανέωση του εσωτερικού χώρου, για παράδειγμα αλλαγή της διαρρύθμισης του χώρου, εσωτερικό χρωματισμό του κτιρίου, τοποθέτηση δαπέδων, ανανέωση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.