Βεβαιώσεις – Αυθαίρετα

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Βήματα Έκδοσης Βεβαίωσης Μηχανικού:

Εφόσον ο μηχανικός διαπιστώσει την ύπαρξη αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης του ακινήτου, ΔΕΝ συντάσσεται βεβαίωση αλλά ακολουθεί η Τακτοποίηση των Αυθαιρεσιών.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ & ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ

Βήματα Τακτοποίησης αυθαιρέτου

7

Εκπόνηση Σχεδίων – Μελετών

Ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες μελέτες και ακολουθεί ο τελικός υπολογισμός του προστίμου και ο αυτόματος επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
8

Τελική Υποβολή – Βεβαίωση περί μη αυθαιρέτου

Ο μηχανικός αφού υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων – μελετών – δικαιολογητικών – δηλώσεων και εφόσον έχει γίνει πλήρη αποπληρωμή του προστίμου (ή τουλάχιστον του 30%) εκδίδει την περαίωση του αυθαιρέτου με την Βεβαίωση περί μη αυθαιρέτου.
Η Βεβαίωση μηχανικού είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος).