Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 

Συχνές Ερωτήσεις

1Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ);
Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ και κάθε δημόσια αρχή έγγραφο, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σε σύγκριση με ένα πρότυπο κτίριο αναφοράς. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (Α+ έως Η), ενώ περιλαμβάνει και προτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.
2Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;
Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού και χρήσης, όταν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: • Για Υφιστάμενα κτίρια: -Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα) για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη. -Για κάθε νέα ανακαίνιση ενιαίου κτιρίου και τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα) για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη • Για την ένταξη κτιρίων κύριας κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον» • Για Νέα και Ριζικά Ανακαινιζόμενα κτίρια: Με το πέρας της κατασκευής
3Ποια κτίρια εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες κτιρίων:
• Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται απο τον νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας • Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων • Μη μόνιμα κτίρια που βάση σχεδιασμού τους, η διάρκεια χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια)
4Για πόσα χρόνια έχει ισχύ το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;
Το ΠΕΑ κτιρίου ισχύει, κατά ανώτατο όριο, για δέκα (10) έτη. Εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή του απόδοση, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης, ακόμα και πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών.
5Ποια χαρακτηριστικά του ακινήτου καταγράφει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.;
Τα χαρακτηριστικά του κτιρίου τα οποία καταγράφονται στην επιθεώρηση είναι κατά βάση ηλεκτρομηχανολογικά και συγκρίνονται με τα πρότυπα χαρακτηριστικά του κτιρίου αναφοράς. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση θέρμανσης, το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, η εγκατάσταση κλιματισμού και ο βαθμός απόδοσής του, ο εξαερισμός, οι συντελεστές σκίασης απο όμορα εμπόδια, τα παθητικά ηλιακά συστήματα κλπ.