Άδειες Ακινήτων

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Βήματα Έκδοσης Άδειας

Δεν απαιτεί ΑΔΕΙΑ (Ν. 4495/2017)

Με βάση τον νέο Ν. 4495/2017 των αυθαιρέτων, για κάποιες εργασίες μικρής κλίμακας δεν απαιτείται πλέον οικοδομική άδεια. Ενδεικτικά, αναφέρουμε:

 • Εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών χρωµατισµών, µικρών επισκευών θυρών και παραθύρων
 • Kατασκευές που απαιτούνται για τη µετακίνηση ή την κάθε µορφής εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων
 • Συντήρηση, επισκευή ή και τµηµατική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων
 • Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων και υαλοπινάκων
 • Συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωµάτων χωρίς χρήση ικριωµάτων
 • Μικρές διαµορφώσεις του εδάφους µέχρι +/- 0,80 µ. από το φυσικό έδαφος
 • Τοποθέτηση κλιµατιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρµανση
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερµοσιφώνων
 • Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων
 • Κατασκευή πέργκολας έως πενήντα (50) τ.µ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων
 • Σκάλες, κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων
 • Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασµάτων και τεντών