Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

 
1Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;
Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου αποτελεί μια σημαντική διαδικασία η οποία θα διευκολύνει τους πολίτες, τους μηχανικούς και το κράτος. Μέσα από αυτή την διαδικασία κάθε ακίνητο στην Ελληνική Επικράτεια πρέπει σύμφωνα με τον νέο νόμο να αποκτήσει μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου για να υπαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ).
2Τι κερδίζει ο ιδιοκτήτης από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;
Με την απόκτηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας το κτίριο/διαμέρισμα/κτίσμα θα είναι Πλήρως Νόμιμο και θα έχει όλες τις δυνατότητες μεταβίβασης – ενοικίασης χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις (Μηχανικοί κλπ). Επίσης για κάθε ακίνητο που θα εντάσσεται σε αυτή την διαδικασία (υποχρεωτική από τον νόμο) θα μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει γνώση για την νομιμότητα ή μη του ακινήτου, να έχει στην κατοχή του όλα τα σχέδια φακέλου, να γνωρίζει την ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου καθώς και την στατική του επάρκεια.
3Τι περιλαμβάνει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;
Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου περιλαμβάνει:
 • Οικοδομική άδεια και τυχόν αναθεώρησή της
 • Εγκεκριμένα σχέδια της άδειας
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής
 • Σχέδια Κατόψεων
 • Μελέτη στατικής επάρκειας
 • Πίνακας χιλιοστών
 • Βίντεο με τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου
 • Πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου
4Τι συμβαίνει με την περίπτωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της Πολυκατοικίας;
Σε περίπτωση πολυκατοικιών όπου έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ο αρμόδιος Μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου δύναται να ορίζεται μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών σύμφωνα µε τα οριζόμενα στον κανονισμόµό της πολυκατοικίας, διαφορετικά µε απλή πλειοψηφία. Για την συµπλήρωση απαιτείται έλεγχος του συνόλου του κτιρίου.
5Κάθε πότε πρέπει να ελέγχεται και να συμπληρώνεται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου;
Οι έλεγχοι της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων γίνεται από τους αρμόδιους μηχανικούς υποχρεωτικά και ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου ως εξής:
 • Κάθε 8 χρόνια για τα κτίρια συνάθροισης κοινού
 • Κάθε 10 χρόνια για τις κατοικίες
 • Κάθε 15 χρόνια για τις αποθήκες και τους σταθμούς αυτοκινήτων