Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ
• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΣΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ • ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΝ ΑΦΜ • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α) ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΕΓΣΑ 87 Β) ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Γ) ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS
2ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ
• Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΑΠΟ ΔΗΜΟ) • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ) • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ) • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ) • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
3ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗ
• Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΑΠΟ ΔΗΜΟ) • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ) • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ) • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ) • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
4ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ
• ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) • ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η 20ΕΤΗΣ ΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Π.Χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ε9, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΙΩΝ, ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΛΠ) • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΕΓΣΑ 87, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ