Σχεδιασμός Παθητικών Κτιρίων

 
Το παθητικό κτίριο είναι ένα κτίριο στο οποίο η εσωτερική θερμική άνεση (ISO 7730) εξασφαλίζεται αποκλειστικά από προθέρμνανση ή πρόψυξη του νωπού αέρα, η οποία απαιτείται (DIN 1946) για την σωστή εσωτερική ατμόσφαιρα, χωρίς την χρήση επιπλέον ανακυκλοφορίας του αέρα.